Adresa: Praha 5, U Demartinky 1348/7
Účet číslo: 0122178309/0800
Telefon: +420 733 389 009
E-mail:

Nadace Umění pro zdraví podpoří v roce 2016 projekty, jejichž realizace proběhne v roce 2016 (zde najdete i formuláře)

tematický obrázek

Žádosti spolu s přílohami můžete zasílat do 15.3.2016 na adresu nadace.

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny na stránkách nadace po jednání správní rady nadace do 15.5.2016.

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory

Formulář žádosti v PDF

Formulář žádosti ve Wordu - určeno k vyplnění, ne k úpravám formuláře žadatelem

Vyúčtování grantu

na začátek stránky